Lego. Stories

Dobre reklamy to wiz­ual­na ucz­ta. Jeśli dodamy do tego tem­at tak wdz­ięczny jak kloc­ki Lego to pow­sta­je mieszan­ka wybu­chowa. Poniżej mój wybór najbardziej kreaty­wnych reklam Lego. Podoba­ją się?

Te cztery pier­wsze to moje ulu­bione. Agenc­ja Blat­tner Brun­ner (USA), Art Direc­tor: Derek Julin

Przy okazji serii “Star Wars” Lego pro­mowało się taki­mi rekla­ma­mi. Kam­panię zre­al­i­zowała Szkoła Reklamy Esco­la Cuca z Sao Paulo (Brazylia), Art Direc­tors: Diego Mourao, Gus­ta­vo Dorietto.

A te? Styl­iza­c­ja na lata 60-te, 70-te i 80-te. Pomysł rewela­cyjny. Agenc­ja Ser­vi­ce­plan (Monachi­um, Niem­cy), Art Direc­tors: San­dra Loibl, Julia Koch.

Kole­jne “pereł­ki”. Tym razem Szkoła Reklamy Mia­mi Add School (odd­zi­ał europe­js­ki), Art Direc­tor: Julien von Seherr-Toss

Nawet w reklamie zabawek moż­na dobrze naw­iązać do his­torii. W końcu reklamy zabawek są adresowane w dużej mierze do rodz­iców:) Agenc­ja Jung Von Matt (Ham­burg, Niem­cy), Senior Art Direc­tor: Andre Price.

Kam­pa­nia “Lego. Build.It”. Agenc­ja Saatchi&Saatchi (Sin­ga­pur), Art Direc­tor: Stu­art Harricks.

I na koniec kwin­tes­enc­ja tego czym jest Lego. “Excer­cise your kid‘s mind”. Agenc­ja Tem­po (Rumu­nia), Head of Art: Cos­min Ezaru.

 

Macie wśród tych reklam swoich faworytów ?