Mały raj na ziemi/A small paradise on earth

Pokrzy­wnik uzna­je­my małym rajem na zie­mi. Po kilkud­niowym poby­cie w domu Tatiany i Andrze­ja ciężko było nam wró­cić na “warsza­wskie tory”.  Kilka­naś­cie dni po powro­cie moja tor­ba fotograficz­na cią­gle pach­nie dymem z ogniska. Wtedy wychodzi słońce. Do tych momen­tów będziemy wracać. Kierunek “Dom­nu­mer 10” — taki mamy plan.

481A1911 481A1929 481A1925 481A1972 481A1998 481A2055 481A2068 481A2084 481A2097 481A2106 481A2118 481A2135 481A2144 481A2168 481A2188 481A2250 481A2331 481A2353 481A2366 481A2379 481A2429 481A2438 481A2446 481A2477 481A2515 481A2534 481A2537 481A2569 481A2589 481A2599 481A2630 481A2641 481A2632 481A2643 481A2646 481A2651 481A2684 481A2698 481A2675 481A2718 481A2728 481A2748 481A2766 481A2762 481A2779 481A2819 481A2830 481A2840 481A2854 481A2850 481A2870 481A2875 481A2879 481A2895 481A2901 481A2910 481A2921 481A2958 481A2965 481A3012 481A3035 481A3049 481A3056 481A3066 481A3072 481A3085