Marz Kartkę 2014

Kole­jne “Marz Kartkę” za mną. “Pamię­tam Pana z zeszłego roku!”, “Fajnie, że Pan przyszedł”, “Mogę zro­bić zdję­cie Pana aparatem?”… “Sie­manko chłopa­ki, jak for­ma?”. Tak… To była zde­cy­dowanie inna wiz­y­ta dla mnie niż rok temu, po raz pier­wszy. Wpadłem po pros­tu do zna­jomych, zro­bić trochę zdjęć. Tak to czułem. Nie zmieniło się jed­no, mam po 3 godz­i­nach niedosyt i chciałbym­ tam jeszcze z nimi trochę pobyć. Dostałem dobre emoc­je i mam nadzieję, że takie również odd­ałem. Wpad­nę po wydrukowane kart­ki z naszym dziełem. Za rok następ­ne zdję­cia.  A może ciut wcześniej ??? Bo jakaś myśl mi w głowie krąży… Aha, Ty też możesz dołączyć do tego wydarzenia. Link na dole. Warto wspierać.

 

Marz Kartkę to pro­jekt społeczny real­i­zowany wspól­nie przez ludzi edukacji, biz­ne­su, sek­to­ra pozarzą­dowego, a przede wszys­tkim przez niepełnosprawne dzieci i młodzież”
Strona Marz Kartkę — kliknij