Przerwa

[…] Tym­cza­sem ja mam dosyć tej par­entin­gowej poprawnoś­ci. Naras­ta we mnie frus­trac­ja. Cza­sem tak bard­zo chcę być podręcznikowym ojcem, a momen­ta­mi wychodzi zupełnie odwrot­nie […] Zaplanowany na szy­bko 10-dniowy wyjazd do Andaluzji był odtrutką na moją frus­trację bycia poprawnym. Ter­az jest mi już lep­iej. Chcę mieć swo­je rodzi­cielst­wo bliskoś­ci, którego  sym­bol­em będzie pomarańc­zowo-niebies­ka fla­ga z nabaz­grany­mi słowa­mi „kupa-siku”. Nawet, jeśli pani w auto­bus­ie spo­jrzy na nas kar­cą­cym wzrok­iem”.

(Frag­ment tek­stu “Prz­er­wa od poprawnoś­ci”, który wraz ze zdję­ci­a­mi ukaże się w #2 kwartal­ni­ka FATHERS)

 

481A7924 481A7925 481A7934 481A7949 481A7959 481A7965 481A7973 481A7983 481A8001 481A8042 481A8106 481A8111 481A8135 481A8139 481A8146 481A8157 481A8162 481A8237 481A8210 481A8213 481A8196 481A8191 481A8220 481A8300 481A8286 481A8324 481A8331 481A8341 481A8342 481A8349 481A8367 481A8382 481A8469 481A8569 481A8595 481A8628 481A8666 481A8675 481A8744 481A8748 481A8751 481A8764 481A8774 481A8801 481A8834 481A8853