Smok w Wilanowie

His­to­ria jest taka, że w parku w Wilanowie jest…smok. Smok czai się w krza­kach, puszcza bąble w wodzie i prz­er­aźli­wie ryczy… Miesz­ka w budynku z wielki­mi drzwia­mi obok przys­tani dla łódek. W tym budynku też ryczy i łyp­ie ocza­mi przez dzi­urkę od klucza. Ryczy tak głośno, że trze­ba zawsze uciekać. Szy­bko. Bard­zo szybko…

Zdję­cia wyko­nane są aparatem Rico­hGR