… Ten moment !

Co moż­na napisać o cieni­ach oprócz tego, że są cieni­a­mi ? A że chwila mag­icz­na, to prze­cież oczy­wiste… Wpis krót­ki, ale moment ważny. Bo to jest właśnie TEN MOMENT.

481A3577 481A3578 481A3583 481A3598 481A3600