Trzy szczyty — II część

Intu­icyjnie wierzę, że pokazy­wanie dzieciom takich akty­wnoś­ci jak wędrówka po górach, żeglowanie czy poz­nawanie ludzi tak dzi­wnych jak “Król Włóczęgów” ma sens. Przy okazji ori­en­tu­je­my się, że to dzię­ki nim pier­wszy raz w życiu robimy rzeczy, których bez nich by nie było. Jesteśmy 2+2 i jesteśmy drużyną. Czy jest coś jest ważniejszego?

481a4569-2 481a4593 bies1-2-2 481a4594 481a4600 481a4613 481a4619 481a4625 bies1-8-2 481a4632 481a4673 481a4698 481a4703 481a4651 481a4643 481a4706 481a4711 481a4744 481a4756 481a4763 481a4765 481a4814 481a4836 bies1-2 481a4904 481a4977 481a4970 481a4981 481a4998 481a5002 481a5012 481a5018

481a5013

481a5023 bie2-2 481a5080 481a5166 481a5217 481a5201 481a5230 481a5235 481a5240 481a5253 481a5275-2 481a5267 481a5289

bies1-9-2

481a5314 bies1-6-2 481a5311 481a5321 481a5348 481a5355 481a5368 481a5371 481a5373 481a5385 481a5419 481a5442 481a5489-2 481a5491 481a5566 481a5576 481a5580 481a5586 bies1-3-2 481a5602 481a5603 481a5606 481a5631 481a5634 481a5646 481a5635