Znikająca rzeka/Vanishing River

Sprawdzam dysk i odna­j­du­ję nasz ostat­ni dzień tegorocznych wakacji. Wyprawa nieopo­dal domu nad rzekę…Też macie wokół siebie podob­ne miejs­ca. To gwaran­towane. Wystar­czy bardziej się roze­jrzeć. Wisła zaczęła znikać i to był “ten moment”.
481A3095

481A3119

481A3112

481A3254

481A3264

481A3162

481A3174

481A3161

481A3176

481A3130

481A3167

481A3280