Marz Kartke 2017

Raz w roku, w listopadzie mam szan­sę być z tymi ludź­mi — wyry­wam dwie godziny w tym najszyb­szym dla mnie miesiącu i nigdy tego nie żału­ję. W tym roku 8. edy­c­ja, dla mnie po raz czwarty. Pięknie się rozwi­ja ta inic­jaty­wa, przy­chodzi coraz więcej ludzi a kart­ki są coraz piękniejsze. Dzieci­a­ki ros­ną, kilku z nich zaraz będzie absol­wen­ta­mi. Wyjątkowa Szkoła Pod­sta­wowa Spec­jal­na nr 327  im. dr Anny Lechow­icz w Warsza­w­ie. Wesołych Świąt kochani! 🙂

481A5220 481A5222 481A5224 481A5236 481A5240 481A5244 481A5245 481A5249 481A5251 481A5253 481A5262 481A5270 481A5278 481A5288 481A5290 481A5300 481A5302 481A5304 481A5310 481A5315 481A5322 481A5326 481A5330 481A5339 481A5342 481A5349 481A5363 481A5366 481A5369 481A5375 481A5380 481A5394 481A5402 481A5410 481A5411 481A5416 481A5424 481A5427 481A5433 481A5448 481A5459 481A5474 481A5484 481A5487 481A5509 481A5518 481A5526 481A5537 481A5541 481A5545 481A5548 481A5554 481A5567 481A5570 481A5578 481A5579 481A5581 481A5586 481A5597 481A5609 481A5612 481A5614 481A5620 481A5630 481A5637 481A5651 481A5654 481A5674 kartka2017