Miasto jest nudne

Do opisu tych zdjęć w zasadzie wystar­czył­by sam tytuł. Każ­da wol­na chwila to dla nas ostat­nio las i wyjazd za Warsza­wę. Nic lep­szego praw­dopodob­nie nie ist­nieje. Najlep­sze są paty­ki, lisie nory i tropi­e­nie zwierząt. Jeżdże­nie na oklep na koniu? Nie ma prob­le­mu. Jest cieka­wość i odwa­ga. Buki­et dla mamy? Zro­bione. Oni są cudowni.

481A9005 481A9039 481A9068 481A9077 481A9119 481A9122 481A9152 481A9176-2 481A9195-3 481A9289 481A9298 481A9370 481A9394 481A9426 481A9429 481A9435 481A9443 481A9445 481A9451 481A9470

481A9494 481A9502 481A9545 481A9564 481A9576 481A9586