Osiedle

Mam ostat­nio prob­lem z pisaniem, więc przez jak­iś czas będą tu raczej zdję­cia niż tek­sty. Nie mam czys­tej głowy. Za dużo na moje drodze złych ludzi, którzy odbier­a­ją mi tą część mojej oso­by. Negaty­wne emoc­je są jak demo­ny. Są za to zdję­cia. Zamiast­ pisa­nia.

IMG_0013IMG_0024IMG_0031IMG_0044IMG_0052IMG_0064IMG_0084IMG_0091 (1)IMG_0106