Pierwszy/First

Bard­zo ener­gety­czny i wycz­er­pu­ją­cy dzień. Na dłu­go zapamię­tamy dzisiejsze emoc­je. Dlat­ego są te zdję­cia. Opowiada­ją, bo cza­sem słowa są niepotrzeb­ne. Taka jest w sum­ie rola zdjęć…

481A3292 481A3301 481A3305 481A3318 481A3322 481A3325 481A3333 481A3338 481A3341 481A3343 481A3347 481A3350 481A3358 481A3361 481A3396 481A3400 481A3418 481A3417 481A3405 481A3430 481A3434 481A3456 481A3454 481A3448 481A3458 481A3461 481A3463 481A3470 481A3476 481A3519 481A3517 481A3529 481A3536 481A3534 481A3550 481A3547 481A3560 481A3566 481A3568