Środek lata/Midsummer

Taki był lip­iec czyli połówka lata za nami. Wyjątkowo dłu­gi, ale wyko­rzys­tany w 100%. Pomi­mo tego, że urlop dopiero przed nami mam poczu­cie, że dzieci są trochę bardziej „unplugged”. To coraz bardziej w dzisiejszych cza­sach trudne.  Przed nami Karkonosze, potem same zmiany…Duże. Będzie ciężko (rozwinę to z czasem).
Waka­cyjny trend pub­likowa­nia zdjęć swoich dzieci w „sosz­jalmidi­ach” uważam za całkiem fajne…zjawisko (celowo piszę “zjawisko” bo w połowie wrześ­nia to zazwyczaj zani­ka). Rób­my zdję­cia swoim dzieciom, nie tylko w wakac­je. To ważne. Wakację mogą być początkiem, to naprawdę bardziej wartoś­ciowe niż kole­jne „self­ie” w windzie czy kolana na plaży (nawet bard­zo zgrab­ne i opalone). Pomyśl­cie o tym.

481A9815 481A9785 481A9807 481A9813 481A0066 481A0104 481A0145 481A0021 481A9626 481A9670 481A9645 481A9707 481A0186 481A0218 481A0245 481A0284 481A0384 481A0390 481A0338 481A0415 481A0399 481A9596 481A9894 481A9903 481A9956 481A9965 481A9897